EXorIN eBuilding konseptin lopputuotteita:

Ajantasapiirustukset ja havainnekuvat

 • Projektikoordinaatiston määrittely, sidonta kaupungin/kunnan koordinaatistoon
 • Laserkeilaus ja pistepilviaineiston laatiminen, katseluaineisto ilmaisohjelmalla, tiedonsiirto BIM-ohjelmiin E57- tai RCP-tiedostomuodossa
 • Ajantasapiirustusten laatiminen pistepilviaineiston perusteella DWG- ja PDF-tiedostomuodoissa
 • Valmiit tulostustiedostot mittakaavassa pdf
 • Kerroskohtaiset piirustukset, julkisivupiirustukset, vesikattokuvat, leikkauspiirustukset sekä tontin asemapiirros
 • Tilojen pinta-alatiedot
 • Uudiskohteiden 3D visualisointi (havainnekuvat ulko- ja sisätiloista)

 

3D-inventointimalli

 • Projektikoordinaatiston määrittely, sidonta kaupungin/kunnan koordinaatistoon
 • Laserkeilaus ja pistepilviaineiston laatiminen, katseluaineisto ilmaisohjelmalla, tiedonsiirto BIM-ohjelmiin E57- tai RCP-tiedostomuodossa
 • 3D-inventointimallin laatiminen pistepilviaineiston perusteella, toimitus IFC-, DWG-, RVT-tiedostomuodoissa
 • Kerroskohtaiset piirustukset, julkisivupiirustukset, vesikattokuvat, leikkauspiirustukset sekä tontin asemapiirros
 • Konseptitasoinen 3D-malli ns. verkkopintamallina
 • 3D-inventointimallit (Autodesk Revit, ArchiCAD)
 • Rasteritulosteet (=konseptipiirustukset) automaattisesti pistepilvestä: pohjapiirustukset, leikkauskuvat, julkisivut
 • Pintojen, kuten julkisivujen tai lattian, tasaisuuden analyysit
 • Tontin maastomallin tai korkeuskäyrien määritys
 • Vanhojen piirustusten tai 3D-mallien vertailu nykytilannetta kuvaavaan pistepilveen