Kokemuksemme mukaan laserkeilauksella rakennuksesi mitat pitävät paikkansa!

Käytämme tarkemittauksissa laserkeilausta, 360 valokuvausta ja drone-ilmakuvausta. Tuotamme laadukkaat lopputuotteet ja dokumentoimme työmme hyvin.  Olemme kustannustehokkaita ja joustavia. Työmme tuloksena mitat pitävät paikkansa!

Laserkeilaus on nykyaikainen tarkemittausmenetelmä, jolla tiloista ja rakenteista tuotetaan lasersäteiden avulla sijaintitarkka, kolmiulotteinen ja valokuvanomainen pistepilviaineisto. Pistepilviaineistoista jalostamme luotettavia ja yksityiskohtaisia 2D-piirustuksia ja 3D-inventointimalleja.

Laserkeilauspalvelun sisältö:

  • Aloituspalaveri tilaajan ja sidosryhmien kesken
  • Tiedotus käyttäjille mittaustöistä kohteessa
  • Projektikoordinaatiston ja käyttökiintopisteiden määrittäminen
  • Laserkeilaus ja kolmiulotteisen pistepilviaineiston laatiminen (Pistepilven katseluaineisto ilmaisohjelmalla, CAD-yhteensopiva pistepilviaineisto)
  • Kohteen 360 valokuvaus laserkeilauksen yhteydessä
  • Tarvittaessa alaslaskettujen kattojen yläpuolinen laserkeilaus sekä vesikaton ja tontin drone-ilmakuvaus
  • Pistepilven jalostaminen projektin vaatimusten mukaisiksi lopputuotteiksi
  • Työn hyvä laadunvarmistus, dokumentointi ja mittausraportin laatiminen
  • Lopputuotteiden toimitus muistitikulla/siirtokovalevyllä sekä työn esittely tilaajalle/sidosryhmille