Tuotamme asiakkaan tarpeiden mukaisesti parhaimmat mittaus- ja mallinnusratkaisut. Käytämme laserkeilausta ja drone-ilmakuvausta, olemme kustannustehokkaita ja joustavia sekä  tuotamme laadukkaan dokumentaation työstämme. Työmme tuloksena mitat pitävät paikkansa!

Laserkeilausta kannattaa käyttää silloin, kun kohteesta ei löydy piirustuksia tai olemassa olevat piirustukset ovat hyvin vanhoja. Laserkeilauksen käyttö on suositeltavaa, mikäli kohteessa on tulossa merkittäviä investointeja kuten putki-, hissi- ja julkisivuremontti tai erilaisia tilojen muutostarpeita.

Laserkeilauspalvelut:

 • Kolmiulotteisen pistepilviaineiston toimittaminen
 • Kohteen valokuvaus laserkeilauksen yhteydessä
 • Alaslaskettujen kattojen yläpuolinen mittaus
 • Vesikattojen ja tontin drone-ilmakuvaus

Laserkeilauksen jatkokäsittely‐ ja mallinnuspalvelut:

 • 2D-piirustusten laatiminen (julkisivut, vesikatot, sisätilat, tontti)
 • Tilojen pinta-alojen määritys
 • Julkisivujen pinnan tasaisuuden analysointi
 • 3D-leikkausmallien laatiminen (tukee inventointimallien laatimista)
 • 3D as-built -mallien laatiminen (vaativat kohteet)
 • 3D-inventointimallien laatiminen (Autodesk Revit, ArchiCAD)

Tarkistusmittaukset laseretäisyysmittarilla:

 • Tilojen ristimitat ja korkeudet
 • Tilojen pinta-alat